taal

Wanneer trek ik aan de bel bij twijfels over de taalontwikkeling?

Een vraag die ons vaak gesteld wordt door ouders én door professionals.

Wanneer trek ik aan de bel bij twijfels over de taalontwikkeling? Sommige kinderen zijn toch gewoon wat trager met het leren van taal dan andere kinderen? Je kunt toch niet overal heel erg goed in zijn? Hij is nog zo jong. Ze moet al zoveel…

Dit zijn bekende vragen en opmerkingen van ouders en professionals.

Ja, sommige kinderen zijn wat stiller en meer introvert. En ja, sommige kinderen beginnen later met praten.

Toch is het belangrijk om twijfel serieus te nemen en te checken of de taalontwikkeling op niveau is. We hebben te maken met een taalgevoelige periode tot ongeveer 7 jaar. Tussen de 2 en 5 jaar gebeurt er super veel op het gebied van de taalontwikkeling en maken kinderen hele grote sprongen.

Het is dus belangrijk om bij problemen er heel vroeg bij zijn. Met name pedagogisch medewerkers en leerkrachten van de kleuterschool kunnen een belangrijke rol spelen bij het vroegtijdig signaleren van taalproblemen. En natuurlijk niet te vergeten de ouders zelf!

Vroegtijdig signaleren is super belangrijk. Je loopt niet alleen het risico dat de taal achter blijft.
De taalontwikkeling heeft ook heel veel invloed op al het andere leren. Op hoe een kind leert op school. Hoe een kind leert omgaan met anderen en met zichzelf.

Wacht niet af. Trek aan de bel als je ouder bent. Trek aan de bel als je als pedagogisch medewerker een kind op de groep hebt die moeite heeft met praten. Trek aan de bel als je als leerkracht merkt dat een kind moeite heeft om iets te vertellen.

Trek liever een keer te vaak of te snel aan de bel dan te weinig. Blijf in gesprek met elkaar. Blijf de positieve kanten van een kind zien en blijf de ontwikkelkansen van een kind zien. Geef ieder kind een kans. Een kans om te leren hoe je gedachten en gevoelens onder woorden brengt. Een kans om te leren hoe je beter met een TOS om kan gaan. Een kans om met de juiste begeleiding beter mee te komen met leeftijdsgenootjes en aansluiting te vinden. Een kans op een mooie toekomst.

Twijfel je als ouder of als professional over de taalontwikkeling? Vraag dan ons gratis E-book aan om erachter te komen of de taalontwikkeling van op niveau is. Wil je meer weten over de taalontwikkeling en over taalontwikkelingsstoornissen bekijk dan onze trainingen. We hebben een trainingen speciaal voor professionals en trainingen speciaal voor ouders.

Groeten,

Chantal Mailly, Logopedist

Wanneer trek ik aan de bel bij twijfels over de taalontwikkeling? Meer lezen »

Drukke of vervelende kinderen…

In een eerdere post schreef ik over het stempeltje verlegen.

Kinderen die niets durven te zeggen. Stil en teruggetrokken zijn. Kinderen die nauwelijks opvallen in de klas of in de groep. Omdat ons brein zo graag in hokjes denkt worden deze kinderen snel in het hokje verlegen geplaatst. Vaak zonder dat men zich verdiept heeft in het waarom. Waarom durft het kind niet veel te zeggen? Zonder na te denken; kan het kind het wel zeggen?

Alle reden dus om ook eens aan de taalontwikkeling te denken en die in kaart te laten brengen. In mijn webinars TOS leg ik altijd de nadruk op deze stille en teruggetrokken kinderen. Ik hoop dat leerkrachten en andere professionals anders naar deze stille kinderen gaan kijken.

Er is echter nog een ander verschijnsel waar ik de aandacht voor wil vragen; de kinderen die juist heel druk en vaak negatief aanwezig zijn doordat zij qua gedrag opvallen.

Deze kinderen komen vaker in een conflict terecht of hebben moeite met vriendjes maken. De link met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt bij deze problemen niet altijd gelegd, waardoor ze soms pas laat of helemaal niet de juiste ondersteuning krijgen.

Als kinderen moeite hebben zich verbaal te uiten, doen dat vaker fysiek. Ze worden bijvoorbeeld agressief of gaan zich clownesk gedragen. Dat clowneske gedrag komt vaak voort uit onzekerheid; dan vinden ze mij vast wel leuk…

Bij deze kinderen horen we vaak dat zij het stempel ADHD hebben gekregen juist omdat ze zo druk zijn. Maar net als bij verlegen kinderen geldt ook bij de drukke, gefrustreerde of boze kinderen dat we verder moeten kijken dan onze neus lang is. Wij zien het topje van de ijsberg; gedrag dat is wat we boven water kunnen zien, maar wist je dat een ijsberg nog veel groter is onder water. Alles wat zich onder water afspeelt kun je niet zien en er wordt vaak aan voorbij gegaan. Ook bij deze drukke kinderen is het verstandig om na te gaan hoe de taalontwikkeling verloopt. Of zij zich verbaal kunnen redden.

Moet je nagaan als de andere kinderen uit de groep wel taalvaardig zijn. Moet je nagaan hoe vervelend het is dat zij super snel kunnen schakelen en reageren met taal terwijl jij heel veel moeite hebt met het begrijpen van taal en het snel vinden van woorden. Dat is echt mega frustrerend! Tja en wat doe je in zo’n situatie; je vlucht dus je trekt je terug of je vecht en laat je op een andere manier horen.

Kinderen met TOS lopen vaak continue achter de feiten aan; bij het begrijpen van grapjes, bij het begrijpen van de uitleg van een spel, bij het begrijpen van een opmerking. Dat kan leiden tot onbegrip of zelfs een conflict. En kinderen met TOS begrijpen dan vervolgens vaak niet waarom ze in een conflict terechtgekomen zijn. Ze voelen zich alleen en onbegrepen.

Deze kinderen hebben ondersteuning nodig. Ze moeten leren hoe je een gesprek kunt voeren. Ze hebben geen oordeel nodig op basis van gedrag.

Ze hebben begrip van hun omgeving nodig. Een omgeving die zich verdiept in het waarom van het gedrag.

Een omgeving die verder kijkt dan het negatieve gedrag maar de kansen van een kind en de positieve kanten wil zien om zo het kind verder te helpen en te laten groeien.

Groeten,

Chantal Mailly, logopedist

Drukke of vervelende kinderen… Meer lezen »