Masterclass TOS 

TOS uit zich in de mondelinge taal, maar laat veel overlappen zien met andere problemen of stoornissen. 
Ik heb speciaal voor jou 3 masterclasses ontwikkeld over TOS en de problemen die hiermee samenhangen. 

Iedere masterclass duurt ongeveer 60 minuten en is geschikt voor professionals.
De investering is per masterclass 27 euro. 


TOS en dyslexie; wat is de overlap?

TOS uit zich in de mondelinge taal, terwijl dyslexie te maken heeft met de schriftelijke taal.
Uit onderzoek blijkt dat er een behoorlijke overlap is en dat dyslexie en TOS ook vaak samen voor komen.
Kinderen met TOS hebben namelijk 50% kans om ook dyslectisch te zijn.

In deze masterclass leg ik je meer uit over de overlap, de verschillen en de punten waar je op mag letten bij de signalering en begeleiding.
 
Iedere masterclass duurt ongeveer 60 minuten en is geschikt voor professionals.
De investering voor deze masterclass is 27 euro.
 

TOS en  de sociaal emotionele ontwikkeling.

Kinderen met TOS hebben moeite met taal. Dit maakt het bijvoorbeeld lastig om een gesprek te voeren, omdat zowel het begrijpen, als het produceren van taal is lastig voor deze kinderen. Hoewel deze problemen vaak op de voorgrond staan, zijn het niet de enige problemen die kinderen als gevolg van TOS ervaren. In deze masterclass leg ik je uit wat de gevolgen zijn van de TOS op de sociaal emotionele ontwikkeling.

Iedere masterclass duurt ongeveer 60 minuten en is geschikt voor professionals.
De investering voor deze masterclass is 27 euro.

Ja, ik meld mij aan voor de masterclass tos en de sociaal emotionele ontwikkeling!

TOS en de concentratie

Kinderen met TOS hebben geen moeite met de concentratie als gevolg van ADHD (hoewel het wel samen kan voorkomen), maar kunnen het ook lastig vinden om hun aandacht vast te houden. Dit heeft bij hen te maken met hun zwakkere taalvaardigheden. Hierdoor zijn alle talige activiteiten zwaarder belast. Bijna alles wat we doen is verbonden aan taal. Voor kinderen met TOS geldt dus dat bijna iedere activiteit extra inspanning kost. Kinderen met TOS is hierdoor sneller moe, waardoor hun concentratie kan afnemen. In deze masterclass leg ik je uit wat de gevolgen zijn van de TOS op de concentratie.

Iedere masterclass duurt ongeveer 60 minuten en is geschikt voor professionals.
De investering voor deze masterclass is 27 euro.

Ja, ik meld mij aan voor de masterclass tos en concentratie!