Training categorie: Paid

Thuis taal oefenen | emoties

Prijs:

€9,95

Je hebt nog geen toegang tot deze cursus.

Over de cursus

Samen spelenderwijs aan de slag met het benoemen van de emoties?
Met behulp van de training Thuis Taal oefenen – emoties leert jouw kind of jouw leerling alles over de belangrijkste emoties.

Iedere week staat er een nieuwe emotie centraal. Natuurlijk krijg je als ouder tips hoe je thuis spelenderwijs aandacht kunt besteden aan het leren van de emoties.
Het mooie is dat je er helemaal niet voor hoeft te gaan zitten. Je kunt het tijdens de dagelijkse activiteiten zoals aankleden, koken of buitenspelen gewoon gebruiken!

 

Thuis taal oefenen: voorzetsels

Prijs:

€9,95

Je hebt nog geen toegang tot deze cursus.

Over de cursus

Samen spelenderwijs aan de slag met de voorzetsels?
Met behulp van de training Thuis Taal oefenen – voorzetsels leert jouw kind of jouw leerling alles over de voorzetsels.
Iedere week staat er een nieuwe vorm centraal. Natuurlijk krijg je als ouder tips hoe je thuis spelenderwijs aandacht kunt besteden aan het leren van de voorzetsels .
Het mooie is dat je er helemaal niet voor hoeft te gaan zitten. Je kunt het tijdens de dagelijkse activiteiten zoals aankleden, koken of buitenspelen gewoon gebruiken!

 

Thuis taal oefenen: tegenstellingen

Prijs:

€9,95

Je hebt nog geen toegang tot deze cursus.

Over de cursus

Samen spelenderwijs aan de slag met de tegenstellingen?
Met behulp van de training Thuis Taal oefenen – tegenstellingen leert jouw kind of jouw leerling alles over de tegenstellingen, zoals hard-zacht en zwart-wit.

Iedere week staat er een nieuwe tegenstelling centraal. Natuurlijk krijg je als ouder tips hoe je thuis spelenderwijs aandacht kunt besteden aan het leren van de tegenstellingen.
Het mooie is dat je er helemaal niet voor hoeft te gaan zitten. Je kunt het tijdens de dagelijkse activiteiten zoals aankleden, koken of buitenspelen gewoon gebruiken!

 

Hart voor begrijpend lezen

Deze online training is niets voor jou als je je vast wilt houden aan een methode die precies zegt wat je moet doen en wat je moet vragen.
Het is niets voor jou als je teksten van het internet plukt en je je niet wil verdiepen in de wensen van de leerlingen.
Deze training is voor jou, omdat je weet of voelt dat het begrijpend lezen anders aangeboden kan worden.

In deze training neem ik je mee in de wereld van begrijpend lezen door natuurlijk achtergrondinformatie te delen en je te inspireren.

Waarom? Begrijpend lezen is zo belangrijk, maar we scoren in Nederland helaas steeds slechter op het gebied van begrijpend lezen.
We zakken weg internationaal gezien en rap ook.

Tijd om terug te gaan naar de basis. Tijd om terug te gaan naar het hart van begrijpend lezen.

Praten met jouw baby

Taalontwikkeling bij baby’s?
Ik hoor je denken; baby’s huilen, eten en slapen toch alleen maar? Pas als een baby gaat praten dan begint het toch pas?

Toch begint de taalontwikkeling al veel eerder. Eigenlijk al voordat de baby geboren is. Ook in de buik horen zij namelijk al geluiden. De stem van de moeder. De klanken die uitgesproken worden. De geluiden uit de omgeving.

Dit is het startschot voor de taalontwikkeling. Voordat kinderen zelf kunnen praten, leren zij taal namelijk door ernaar te luisteren. Naar de klanken, de woorden en de zinnen.

Hoe verloopt de taalontwikkeling en wanneer gaat het brabbelen over in woorden en zinnen?
In deze korte online training leer je over het verloop van de taalontwikkeling en hoe je jouw baby kunt stimuleren om te praten.

DIT KRIJG JE

 • Ik neem je in een online programma van 2 weken stap voor stap mee in de taalontwikkeling van baby’s en geef je de tools in handen om zélf aan de slag te gaan. Je kunt direct starten met het toepassen van de tips tijdens jouw dagelijks leven.
 • Je krijgt mijn complete programma inclusief readers en video’s.
 • Je krijgt een half jaar toegang.
 • Je leert met vertrouwen naar jouw kind te kijken.
 • Je leert er bij jouw kind uit te halen wat er in zit op een positieve manier.

Hoe gaan we aan de slag?

Je krijgt toegang tot de online groeischool-omgeving. 

Les 1: Taalontwikkeling bij baby’s?!

Les 2: Taal stimuleren bij baby’s! Waar houd ik rekening mee?

Iedere week krijg je toegang tot een nieuwe les gedurende 2 weken. Een les bestaat uit een lesvideo en een reader zodat je het ook nog op je gemak terug kunt lezen.

Een steuntje in de rug met klanken en letters

Wat is fonologisch bewustzijn

Het fonologisch bewustzijn is op een andere manier naar onze taal kijken dan alleen naar de betekenis van woorden en zinnen. Het is het kunnen onderscheiden in kleinere delen. Bijvoorbeeld een woord verdelen in klankgroepen (lettergrepen), rijmen, herkennen van een begin- of eindklank van een woord, verschillende klanken in een woord onderscheiden of juist samenvoegen (“hakken” en “plakken”) en het spelen met klanken in een woord (poes: de /p/ wordt een /m/, dan krijg je moes).

Waarom
Het fonologisch bewustzijn speelt een grote rol bij het leren lezen en schrijven in groep 3. Jonge kinderen vinden het over het algemeen moeilijk om op een andere manier naar woorden te kijken. Het is dan ook belangrijk om hier extra aandacht aan te besteden, zeker als je merkt dat het kind het niet “als vanzelf” oppikt. Als het fonologisch bewustzijn niet goed ontwikkeld is, kan het leerproces van het lezen en schrijven moeizamer verlopen.

Voor wie
De groepstraining ‘voorbereiding op lezen’ is bedoeld voor leerlingen uit groep 2, die moeite hebben met de voorbereidende vaardigheden voor het leren lezen en schrijven. Kinderen die dit moeilijk vinden, worden ook wel de risicokinderen voor lees- en schrijfproblemen genoemd.

 

Doel van de groep
De doelen van de groepstrainingen zijn:

 • een sneller en succesvoller eindresultaat, want het werken in een groep vinden kinderen meestal leuk (kinderen leren graag met en van elkaar)
 • het stimuleren van de motivatie en het zelfvertrouwen van het kind (sociaal-emotionele ontwikkeling)
 • minder grote verschillen tussen leerlingen die het makkelijk leren en leerlingen die er meer moeite mee hebben.

 

Einddoelen
Na 8 weken kan de leerling:

 • Auditieve analyse: trefwoorden herkennen, woorden verdelen in 2, 3 en 4 lettergrepen (klankgroepen), de eerste klank in een woord herkennen en korte woorden analyseren (boom = b-oo-m)
 • Auditieve synthese: samengestelde woorden samenvoegen van 2 tot 3 woordstukjes tot een woord (deur-bel), woorden van meer klankgroepen (lettergrepen) samenvoegen tot een woord (ven-ster-bank) en korte woorden samenvoegen tot een woord (v-aa-s = vaas)
 • Rijmen: horen of woorden rijmen of niet, woorden herkennen met dezelfde beginklank (beginrijm), actief rijmen op een aangeboden woord (overigens is rijmen geen voorwaarde om tot leren lezen te komen, maar het geeft wel een goed beeld van het kunnen spelen met klanken)
 • Klankbewustzijn: de aandacht richten op de woordvorm los van de betekenis, beginklanken onderscheiden, actief woorden met eenzelfde beginklank bedenken en de in de training aangeboden letters zowel herkennen als actief benoemen.

De groep bestaat uit drie tot zeven leerlingen en wordt begeleid door een logopedist.

Het geoefende werk van thuis wordt besproken en beloond, gevolgd door een herhaling van het voorafgaande.

De leerlingen worden 5 minuten van tevoren verwacht. De groepsbehandeling duurt ongeveer drie kwartier. De ouders zijn tijdens de training niet aanwezig.

Opbouw

 • Screening en selectie deelnemers door de leerkracht. De logopedist neemt vervolgens bij de geselecteerde leerlingen een onderzoek af om het startniveau te bepalen.
 • Voorlichting voor ouders over de inhoud van het programma en de verwachtingen wat betreft het huiswerk.
 • Training duurt 8 weken en vindt plaats op school.
 • Evaluatie vindt plaats door het onderzoek te herhalen. Er volgt een eindverslag met de bevindingen van de afgelopen periode. Als de vorderingen onvoldoende zijn, wordt een advies over het nut van een vervolgcursus ofwel individuele vervolgbehandeling gegeven.

De logopedist geeft tips voor verdere optimalisering van de vaardigheden.

Oefening thuis

De leerling krijgt een speciale oefenmap met daarin leuk en gevarieerd oefenmateriaal.

Iedere sessie krijgt de leerling nieuw materiaal mee dat in de map wordt bijgevoegd.

 

Prijs op aanvraag 

Ik heb dyslexie

Dyslexie.
Wat is dat nu precies?

Waar loop je tegen aan als je dyslectisch bent?

In deze online training aandacht voor dyslexie, maar ook voor jou. 
Je krijgt uitleg over dyslexie en natuurlijk ook tips hoe je met jouw dyslexie om kunt gaan. Ik vind het het allerbelangrijkste dat je weet dat je meer bent dan de dyslexie. Natuurlijk heb je moeite met het lezen en het schrijven. Natuurlijk is dat ontzettend vervelend, omdat je er iedere dag mee bezig bent. 
En dus ook iedere dag te maken krijgt met iets wat niet lukt, wat je niet goed afgaat. 

Ik hoop dat je door deze training jezelf wat beter begint te begrijpen en ook leert te zien dat je zoveel meer kwaliteiten hebt!
We richten ons dus op het positieve, zodat je de moed niet opgeeft en doorzet. Ook als het lastig of even vervelend is. 
Als je doorzet zul je zien dat je stapje voor stapje vooruitgaat en dat je meer kunt dan je denkt!

Groeten Chantal 

DIT KRIJG JE

 • Ik neem je in een online programma van 3 weken stap voor stap mee in de wereld van dyslexie. Ik geef je inzicht in dyslexie en wat jouw aandachtspunten zijn. Natuurlijk krijg je tips zodat je leert hoe je om kunt gaan met jouw dyslexie. 
 • Je krijgt mijn complete programma inclusief readers en video’s.
 • Je krijgt een half jaar toegang.
 • Je leert met vertrouwen naar jezelf te kijken.
 • Je leert om eruit te halen wat er in zit op een positieve manier.

Hoe gaan we aan de slag?

Je krijgt toegang tot de online groeischool-omgeving. 

Les 1: Wat is dyslexie?

Les 2: Wat zijn mijn aandachtspunten?

Les 3: Eerste hulp bij dyslexie

Iedere week krijg je toegang tot een nieuwe les gedurende 3 weken. Een les bestaat uit een lesvideo en een reader zodat je het ook nog op je gemak terug kunt lezen.

Mijn kind heeft dyslexie

Over de cursus

Heeft jouw kind dyslexie? Dat brengt vaak veel zorgen met zich mee.

Je merkt dat jouw zoon of dochter geen leesplezier heeft.
Je merkt dat andere kinderen al veel beter kunnen lezen.
Je merkt dat jouw zoon of dochter geen zin heeft om naar school te gaan. 

Je ziet frustratie, omdat jouw kind zo hard zijn/haar best doet, maar het lukt niet.
Je ziet dat jouw kind boos wordt, omdat lezen zo moeilijk is.
Je ziet dat jouw kind onzeker wordt en begint te twijfelen of hij/zij toch niet een stuk dommer is dan de rest. 

En jij?
Je voelt zelf frustratie, omdat je jouw kind ziet worstelen.
Je voelt je machteloos, omdat je jouw kind niet kan helpen.
Niets kan een ouder verdrietiger maken dan je kind te zien worstelen. Niets kan een ouder meer raken dan te zien dat je kind steeds minder zelfvertrouwen krijgt.
Je praat met de leerkracht en je vertelt over je zorgen, waar je ’s nachts van wakker ligt.
Jouw zorg dat je kind niet kan meekomen met de rest.
Jouw zorg, omdat je kind zo ontzettend verdrietig is en zichzelf dom vindt.

Al deze vragen en de twijfels zijn normaal. Iedere ouder herkent zich er wel in.
Je wilt namelijk het beste voor je kind. Je hoopt dat hij of zij zich goed ontwikkelt en zonder problemen de schoolperiode doorkomt.

Je wilt geen zorgen meer!

Stel je voor dat je weet hoe je jouw kind kan helpen. Dat je jouw kind beter begrijpt.
Jij en jouw kind krijgen meer vertrouwen. Hoe zou dat voor jou zijn? Hoe zou jij je voelen?
Geen zorgen meer om jouw kind.
Geen slapeloze nachten meer.
Je hebt rust en vertrouwen in jouw kind. Je ziet een mooie toekomst voor je kind weggelegd.

Je wilt dat je kind meekomt met de rest!

Al 20 jaar hoor ik dezelfde zorgen en angsten van ouders als zij voor het eerst bij mij komen.
In mijn werk als logopedist spreek ik namelijk heel veel ouders die ook deze zorgen en angsten hadden.
Het zijn precies dezelfde zorgen als die van jou.
Gelukkig zie ik bij veel ouders deze zorgen verdwijnen!
Hun kinderen krijgen weer meer zelfvertrouwen.
Hun kinderen geloven weer in zichzelf!

Met de online training “Mijn kind heeft dyslexie” krijg je inzicht in de dyslexie en wat de gevolgen zijn ook op andere vlakken. Je krijgt  dé tools in handen om jouw kind te laten bloeien qua zelfvertrouwen.

Ik hoop jou en daarmee ook jouw kind een steuntje in de rug te mogen geven en één van jouw zorgen te mogen wegnemen.

Groeten Chantal