Ouders

Thuis taal oefenen: voorzetsels

Prijs:

€9,95

Je hebt nog geen toegang tot deze cursus.

Over de cursus

Samen spelenderwijs aan de slag met de voorzetsels?
Met behulp van de training Thuis Taal oefenen – voorzetsels leert jouw kind of jouw leerling alles over de voorzetsels.
Iedere week staat er een nieuwe vorm centraal. Natuurlijk krijg je als ouder tips hoe je thuis spelenderwijs aandacht kunt besteden aan het leren van de voorzetsels .
Het mooie is dat je er helemaal niet voor hoeft te gaan zitten. Je kunt het tijdens de dagelijkse activiteiten zoals aankleden, koken of buitenspelen gewoon gebruiken!

 

Praten met jouw baby

Taalontwikkeling bij baby’s?
Ik hoor je denken; baby’s huilen, eten en slapen toch alleen maar? Pas als een baby gaat praten dan begint het toch pas?

Toch begint de taalontwikkeling al veel eerder. Eigenlijk al voordat de baby geboren is. Ook in de buik horen zij namelijk al geluiden. De stem van de moeder. De klanken die uitgesproken worden. De geluiden uit de omgeving.

Dit is het startschot voor de taalontwikkeling. Voordat kinderen zelf kunnen praten, leren zij taal namelijk door ernaar te luisteren. Naar de klanken, de woorden en de zinnen.

Hoe verloopt de taalontwikkeling en wanneer gaat het brabbelen over in woorden en zinnen?
In deze korte online training leer je over het verloop van de taalontwikkeling en hoe je jouw baby kunt stimuleren om te praten.

DIT KRIJG JE

 • Ik neem je in een online programma van 2 weken stap voor stap mee in de taalontwikkeling van baby’s en geef je de tools in handen om zélf aan de slag te gaan. Je kunt direct starten met het toepassen van de tips tijdens jouw dagelijks leven.
 • Je krijgt mijn complete programma inclusief readers en video’s.
 • Je krijgt een half jaar toegang.
 • Je leert met vertrouwen naar jouw kind te kijken.
 • Je leert er bij jouw kind uit te halen wat er in zit op een positieve manier.

Hoe gaan we aan de slag?

Je krijgt toegang tot de online groeischool-omgeving. 

Les 1: Taalontwikkeling bij baby’s?!

Les 2: Taal stimuleren bij baby’s! Waar houd ik rekening mee?

Iedere week krijg je toegang tot een nieuwe les gedurende 2 weken. Een les bestaat uit een lesvideo en een reader zodat je het ook nog op je gemak terug kunt lezen.

Een steuntje in de rug met klanken en letters

Wat is fonologisch bewustzijn

Het fonologisch bewustzijn is op een andere manier naar onze taal kijken dan alleen naar de betekenis van woorden en zinnen. Het is het kunnen onderscheiden in kleinere delen. Bijvoorbeeld een woord verdelen in klankgroepen (lettergrepen), rijmen, herkennen van een begin- of eindklank van een woord, verschillende klanken in een woord onderscheiden of juist samenvoegen (“hakken” en “plakken”) en het spelen met klanken in een woord (poes: de /p/ wordt een /m/, dan krijg je moes).

Waarom
Het fonologisch bewustzijn speelt een grote rol bij het leren lezen en schrijven in groep 3. Jonge kinderen vinden het over het algemeen moeilijk om op een andere manier naar woorden te kijken. Het is dan ook belangrijk om hier extra aandacht aan te besteden, zeker als je merkt dat het kind het niet “als vanzelf” oppikt. Als het fonologisch bewustzijn niet goed ontwikkeld is, kan het leerproces van het lezen en schrijven moeizamer verlopen.

Voor wie
De groepstraining ‘voorbereiding op lezen’ is bedoeld voor leerlingen uit groep 2, die moeite hebben met de voorbereidende vaardigheden voor het leren lezen en schrijven. Kinderen die dit moeilijk vinden, worden ook wel de risicokinderen voor lees- en schrijfproblemen genoemd.

 

Doel van de groep
De doelen van de groepstrainingen zijn:

 • een sneller en succesvoller eindresultaat, want het werken in een groep vinden kinderen meestal leuk (kinderen leren graag met en van elkaar)
 • het stimuleren van de motivatie en het zelfvertrouwen van het kind (sociaal-emotionele ontwikkeling)
 • minder grote verschillen tussen leerlingen die het makkelijk leren en leerlingen die er meer moeite mee hebben.

 

Einddoelen
Na 8 weken kan de leerling:

 • Auditieve analyse: trefwoorden herkennen, woorden verdelen in 2, 3 en 4 lettergrepen (klankgroepen), de eerste klank in een woord herkennen en korte woorden analyseren (boom = b-oo-m)
 • Auditieve synthese: samengestelde woorden samenvoegen van 2 tot 3 woordstukjes tot een woord (deur-bel), woorden van meer klankgroepen (lettergrepen) samenvoegen tot een woord (ven-ster-bank) en korte woorden samenvoegen tot een woord (v-aa-s = vaas)
 • Rijmen: horen of woorden rijmen of niet, woorden herkennen met dezelfde beginklank (beginrijm), actief rijmen op een aangeboden woord (overigens is rijmen geen voorwaarde om tot leren lezen te komen, maar het geeft wel een goed beeld van het kunnen spelen met klanken)
 • Klankbewustzijn: de aandacht richten op de woordvorm los van de betekenis, beginklanken onderscheiden, actief woorden met eenzelfde beginklank bedenken en de in de training aangeboden letters zowel herkennen als actief benoemen.

De groep bestaat uit drie tot zeven leerlingen en wordt begeleid door een logopedist.

Het geoefende werk van thuis wordt besproken en beloond, gevolgd door een herhaling van het voorafgaande.

De leerlingen worden 5 minuten van tevoren verwacht. De groepsbehandeling duurt ongeveer drie kwartier. De ouders zijn tijdens de training niet aanwezig.

Opbouw

 • Screening en selectie deelnemers door de leerkracht. De logopedist neemt vervolgens bij de geselecteerde leerlingen een onderzoek af om het startniveau te bepalen.
 • Voorlichting voor ouders over de inhoud van het programma en de verwachtingen wat betreft het huiswerk.
 • Training duurt 8 weken en vindt plaats op school.
 • Evaluatie vindt plaats door het onderzoek te herhalen. Er volgt een eindverslag met de bevindingen van de afgelopen periode. Als de vorderingen onvoldoende zijn, wordt een advies over het nut van een vervolgcursus ofwel individuele vervolgbehandeling gegeven.

De logopedist geeft tips voor verdere optimalisering van de vaardigheden.

Oefening thuis

De leerling krijgt een speciale oefenmap met daarin leuk en gevarieerd oefenmateriaal.

Iedere sessie krijgt de leerling nieuw materiaal mee dat in de map wordt bijgevoegd.

 

Prijs op aanvraag 

Mijn kind heeft dyslexie

Over de cursus

Heeft jouw kind dyslexie? Dat brengt vaak veel zorgen met zich mee.

Je merkt dat jouw zoon of dochter geen leesplezier heeft.
Je merkt dat andere kinderen al veel beter kunnen lezen.
Je merkt dat jouw zoon of dochter geen zin heeft om naar school te gaan. 

Je ziet frustratie, omdat jouw kind zo hard zijn/haar best doet, maar het lukt niet.
Je ziet dat jouw kind boos wordt, omdat lezen zo moeilijk is.
Je ziet dat jouw kind onzeker wordt en begint te twijfelen of hij/zij toch niet een stuk dommer is dan de rest. 

En jij?
Je voelt zelf frustratie, omdat je jouw kind ziet worstelen.
Je voelt je machteloos, omdat je jouw kind niet kan helpen.
Niets kan een ouder verdrietiger maken dan je kind te zien worstelen. Niets kan een ouder meer raken dan te zien dat je kind steeds minder zelfvertrouwen krijgt.
Je praat met de leerkracht en je vertelt over je zorgen, waar je ’s nachts van wakker ligt.
Jouw zorg dat je kind niet kan meekomen met de rest.
Jouw zorg, omdat je kind zo ontzettend verdrietig is en zichzelf dom vindt.

Al deze vragen en de twijfels zijn normaal. Iedere ouder herkent zich er wel in.
Je wilt namelijk het beste voor je kind. Je hoopt dat hij of zij zich goed ontwikkelt en zonder problemen de schoolperiode doorkomt.

Je wilt geen zorgen meer!

Stel je voor dat je weet hoe je jouw kind kan helpen. Dat je jouw kind beter begrijpt.
Jij en jouw kind krijgen meer vertrouwen. Hoe zou dat voor jou zijn? Hoe zou jij je voelen?
Geen zorgen meer om jouw kind.
Geen slapeloze nachten meer.
Je hebt rust en vertrouwen in jouw kind. Je ziet een mooie toekomst voor je kind weggelegd.

Je wilt dat je kind meekomt met de rest!

Al 20 jaar hoor ik dezelfde zorgen en angsten van ouders als zij voor het eerst bij mij komen.
In mijn werk als logopedist spreek ik namelijk heel veel ouders die ook deze zorgen en angsten hadden.
Het zijn precies dezelfde zorgen als die van jou.
Gelukkig zie ik bij veel ouders deze zorgen verdwijnen!
Hun kinderen krijgen weer meer zelfvertrouwen.
Hun kinderen geloven weer in zichzelf!

Met de online training “Mijn kind heeft dyslexie” krijg je inzicht in de dyslexie en wat de gevolgen zijn ook op andere vlakken. Je krijgt  dé tools in handen om jouw kind te laten bloeien qua zelfvertrouwen.

Ik hoop jou en daarmee ook jouw kind een steuntje in de rug te mogen geven en één van jouw zorgen te mogen wegnemen.

Groeten Chantal

Thuis taal oefenen vormen

Prijs:

€9,95

Je hebt nog geen toegang tot deze cursus.

Over de cursus

Samen spelenderwijs aan de slag met de vormen?
Met behulp van de training Thuis Taal oefenen – vormen leert jouw kind of jouw leerling alles over de vormen.
Iedere week staat er een nieuwe vorm centraal. Natuurlijk krijg je als ouder tips hoe je thuis spelenderwijs aandacht kunt besteden aan het leren van de vormen.
Het mooie is dat je er helemaal niet voor hoeft te gaan zitten. Je kunt het tijdens de dagelijkse activiteiten zoals aankleden, koken of buitenspelen gewoon gebruiken!

 

Praten met jouw peuter!

Over deze cursus

In deze online training van 3 lessen leer je hoe je tijdens het dagelijks leven op een eenvoudige manier de taalontwikkeling van jouw kind kan stimuleren.
Denk dan niet aan extra opdrachten en je hoeft er ook niet extra tijd voor in te ruimen. Je krijgt tips hoe je tijdens het aankleden, eten, en spelen samen met jouw kind kan bouwen aan de taal.

Je ontvangt als bonus dagelijks een leuke tip in jouw mailbox om de taal van jouw peuter te stimuleren!

Je hebt als ouder de grootste invloed op de taalontwikkeling van jouw kind. De eerste zeven levensjaren zijn de allerbelangrijkste voor het leren van taal.
In die periode is de wereld van je kindje nog klein; het meeste leert het dus van jou.

Later als je kind naar de opvang, peuterspeelzaal of basisschool gaat, leert hij of zij ook van de leidsters, hun leerkracht en van andere kinderen.
Hun wereld wordt groter en zo ook het taalaanbod. Hoe fijn is het als jouw kindje op die leeftijd al goed mee kan komen met vriendjes?!

Vanaf de babytijd leer jij als ouder taal aan je kind. Dat doe je al met geluiden maken, liedjes zingen en woordjes te leren door dingen aan te wijzen.
Weet je nog hoe blij je was toen jouw kind zijn of haar eerste woordje zei? Je glom van trots!

Twijfel je over de taalontwikkeling van jouw kind?

Maar soms is er twijfel:

 • je kind kent nog weinig woordjes
 • het duurt langer dan bij andere kinderen om deze woordjes aan te leren.
 • je kind lijkt jou niet zo goed te begrijpen
 • anderen verstaan jouw kind nog niet zo goed. 

Die twijfel is akelig want je vraagt je af, doe ik het wel goed? Moet ik het anders doen?

En soms weet je eigenlijk wel dat jouw kind achterloopt met taal en staat hij of zij misschien zelfs al op de wachtlijst voor logopedie. Wat kun je dan in de tussentijd doen?

Stel je voor dat je weet hoe je jouw kind kan helpen beter te praten. Dat je weet hoe je jouw kind zo goed mogelijk kan stimuleren op het gebied van taal?

Taal oefenen!

Ik kan je helpen om inzicht te krijgen in de taalontwikkeling van jouw kind.

Je leert hoe je de taalontwikkeling van jouw kind kan stimuleren. Met de online training voor ouders krijg je namelijk kennis en praktische adviezen om te oefenen met taal.

Wij kunnen je helpen om het oefenen met taal onderdeel te maken van jullie leven, zodat je samen op een positieve manier kunt oefenen zonder extra activiteiten.

Gewoon tijdens het aankleden, het spelen, het eten en het boodschappen doen. Je kunt daarmee dan zelf aan de slag en helpt je kind waardoor je het ziet opbloeien in zelfvertrouwen.

Iedere stap in deze training, is een stap dichterbij het doel: jouw kind beter leren communiceren. Ik hoop jou en jouw kind een steuntje in de rug te mogen geven en één van jouw zorgen te mogen wegnemen.”

Groetjes Chantal

DIT KRIJG JE

 • Ik neem je in een online programma van 3 weken stap voor stap mee in de taalontwikkeling van kinderen en geef je de tools in handen om zélf aan de slag te gaan. Je kunt direct starten met het toepassen van de tips tijdens jouw dagelijks leven.
 • Je krijgt mijn complete programma inclusief readers en video’s.
 • Je krijgt een half jaar toegang.
 • Je hoeft niet meer met je handen in het haar te zitten vanwege de zorgen om jouw kind.
 • Je leert met vertrouwen naar jouw kind te kijken.
 • Je leert er bij jouw kind uit te halen wat er in zit op een positieve manier.
 • Omdat het nu tijd is om de taalontwikkeling van jouw kind te stimuleren, zodat jouw kind voorbereid wordt om zich duidelijk te maken op school, kan je instappen en gebruik maken van dit mooie aanbod.

Hoe gaan we aan de slag?

Je krijgt toegang tot de online groeischool-omgeving. 

Les 1: Hoe volg je jouw kind?

Les 2: Taal stimuleren! Waar houd ik rekening mee?

Les 3: Hoe kan ik mijn kind laten Groeien Met Taal?

Iedere week krijg je toegang tot een nieuwe les gedurende 3 weken. Een les bestaat uit een lesvideo en een reader zodat je het ook nog op je gemak terug kunt lezen.

De kracht van voorlezen

voorlezen voor ouders

Beste ouder,

Leuk dat je erbij bent!

De komende 3 weken gaan we aan de slag met voorlezen!
Iedere week ontvang je een nieuwe les met een video en reader met allerlei informatie over voorlezen

Les 1:
Waarom is voorlezen zo belangrijk?
Waarom speel jij zo’n belangrijke rol?
Vaders en voorlezen
Welke manieren van voorlezen zijn er?

Les 2:
Traditioneel voorlezen
Hoe kies ik het juiste boek?
Hoe pak je het traditionele voorlezen aan?
Tips bij het traditioneel voorlezen 

Les 3:
Interactief voorlezen
Hoe pak je het interactief voorlezen aan?
Tips bij interactief voorlezen
Wat zijn de voordelen van interactief voorlezen?

Je hebt een half jaar toegang tot de online academie.

Zo heb je alle tijd om de video’s te bekijken. De online readers kun je downloaden.

Veel succes, 

Emma en Chantal

Groeien met spelling – Takken of taken?

Prijs:

€47.00

Je hebt nog geen toegang tot deze cursus.

Over de cursus

Je ziet jouw zoon of dochter iedere dag worstelen.
Worstelen met het leren op school.
Worstelen met het maken van huiswerk.
Worstelen met lezen en spelling.
Worstelen met zichzelf.

Niets kan een ouder verdrietiger maken dan je kind te zien worstelen. Niets kan een ouder meer pijn doen dan je kind iedere dag met buikpijn naar school te zien gaan.
Niets kan een ouder meer raken dan te zien dat je kind geen zelfvertrouwen meer heeft.

Je praat met de juf of de meester en je vertelt over je zorgen, waar je ’s nachts van wakker ligt.
Jouw zorg dat je kind niet kan meekomen met de rest.
Jouw zorg, omdat je kind zo ontzettend verdrietig is en zichzelf dom vindt.

“ik kan het toch niet”
“ik ben toch slecht in spelling”
“ik ben dom”

Je wilt geen zorgen meer!

Stel je voor dat jouw kind weer vrolijk naar school gaat. Dat jouw kind vrolijk naar school gaat, omdat hij/zij kan lezen en schrijven.
Meekomen met de klas gaat ook een stuk beter. Jouw kind gelooft weer in zichzelf en heeft weer meer zelfvertrouwen.

Hoe zou dat voor jou zijn? Hoe zou jij je voelen?

Geen zorgen meer om jouw kind.
Geen slapeloze nachten meer.
Geen pijnlijke gesprekken met de juf of de meester.

Je hebt rust en vertrouwen in jouw kind. Je ziet een mooie toekomst voor je kind weggelegd.

Je wilt dat je kind met plezier naar school gaat!

Al 20 jaar hoor ik dezelfde zorgen en angsten van ouders als zij voor het eerst bij mij komen.

In mijn werk als logopedist en dyslexiebehandelaar spreek ik namelijk heel veel ouders die ook deze zorgen en angsten hadden.

Het zijn precies dezelfde zorgen als die van jou.

Gelukkig zie ik bij veel ouders deze zorgen verdwijnen!

Hun kinderen krijgen weer meer zelfvertrouwen.
Hun kinderen vinden school weer leuk, ze kunnen lezen en schrijven én ze geloven weer in zichzelf!

Spelling oefenen!

Groeien met Spelling kan jou helpen om die droom te verwezenlijken!

Het online programma helpt jouw kind om te oefenen met spelling en de spellingregels te leren.

Het helpt om het zelfvertrouwen van je kind te laten groeien.

Jouw kind krijgt namelijk dé tools in handen om te oefenen met spelling, zelf ermee aan de slag te gaan en op te bloeien qua zelfvertrouwen.

Iedere stap is er een dichterbij het doel; het goed schrijven van woorden en hier plezier in hebben.

Jouw kind gelooft in zichzelf en gaat weer met plezier naar school!

Ik hoop ook jouw kind een steuntje in de rug te mogen geven en één van jouw zorgen te mogen wegnemen.

Groetjes Chantal

Taalontwikkeling en TOS ouders

Prijs:

€47.00

Je hebt nog geen toegang tot deze cursus.

Over de cursus

Jij hebt als ouder de grootste invloed op de taalontwikkeling van jouw kind.

De eerste jaren leert je kind voornamelijk taal van jou. De wereld van jouw kind is namelijk nog klein.

Later als jouw kind naar de opvang, peuterspeelzaal of basisschool gaat, leert hij of zij ook van de leidsters, hun leerkracht en andere kinderen. Hun wereld wordt groter en zo ook het taalaanbod.

Al vanaf baby af aan ben je dus druk bezig met het aanbieden van taal. Weet je nog hoe blij je was toen jouw kind zijn of haar eerste woordje zei? Hoe je glom van trots?

Twijfel je over de taalontwikkeling van jouw kind?

En toen sloeg ineens de twijfel toe? Doe ik het wel goed? Geef ik mijn kind wel alle kansen? 

Je merkt dat jouw zoon of dochter weinig praat.
Je merkt dat andere kinderen al veel meer woorden zeggen.
Je merkt dat andere kinderen langere zinnen maken.

En jouw kind?
Je ziet frustratie, omdat jouw kind je niet begrijpt.
Je ziet dat jouw kind boos wordt, omdat vertellen zo moeilijk is.
Je ziet dat jouw kind erg verlegen is en moeite heeft om met andere kinderen te spelen.

En jij?
Je voelt zelf frustratie, omdat je jouw kind soms ook niet begrijpt.
Je voelt je machteloos, omdat je jouw kind niet kan helpen.
Niets kan een ouder verdrietiger maken dan je kind te zien worstelen. Niets kan een ouder meer raken dan te zien dat je kind steeds minder zelfvertrouwen krijgt.
Je praat met de peuterspeelzaalleidster of leerkracht en je vertelt over je zorgen, waar je ’s nachts van wakker ligt.
Jouw zorg dat je kind niet kan meekomen met de rest.
Jouw zorg, omdat je kind zo ontzettend verdrietig is en zichzelf dom vindt.

Al deze vragen en de twijfels zijn normaal. Iedere ouder herkent zich er wel in.
Je wilt namelijk het beste voor je kind. Je hoopt dat hij of zij zich goed ontwikkelt en zonder problemen de schoolperiode doorkomt.

Je wilt geen zorgen meer!

Stel je voor dat je weet hoe je jouw kind kan helpen om beter te praten en zich beter te uiten. Dat je jouw kind beter begrijpt.
Jij en jouw kind krijgen meer vertrouwen en kunnen beter met elkaar communiceren. Hoe zou dat voor jou zijn? Hoe zou jij je voelen?
Geen zorgen meer om jouw kind.
Geen slapeloze nachten meer.
Je hebt rust en vertrouwen in jouw kind. Je ziet een mooie toekomst voor je kind weggelegd.

Je wilt dat je kind meekomt met de rest!

Al 20 jaar hoor ik dezelfde zorgen en angsten van ouders als zij voor het eerst bij mij komen.
In mijn werk als logopedist spreek ik namelijk heel veel ouders die ook deze zorgen en angsten hadden.
Het zijn precies dezelfde zorgen als die van jou.
Gelukkig zie ik bij veel ouders deze zorgen verdwijnen!
Hun kinderen krijgen weer meer zelfvertrouwen.
Hun kinderen vinden aansluiting met andere kinderen, ze kunnen zich beter uiten én ze geloven weer in zichzelf!

Taal oefenen!

Groeien met Taal kan jou helpen om inzicht te krijgen in de taalontwikkeling van jouw kind. Je leert hoe je de taalontwikkeling van jouw kind kan stimuleren.

Met de online training voor ouders krijg je namelijk dé tools in handen om te oefenen met taal, zelf ermee aan de slag te gaan en jouw kind te laten bloeien qua zelfvertrouwen.

Iedere stap is er een dichterbij het doel; jouw kind beter leren communiceren.

Ik hoop jou en daarmee ook jouw kind een steuntje in de rug te mogen geven en één van jouw zorgen te mogen wegnemen.

Groetjes Chantal