Leerkrachten

Hart voor begrijpend lezen

Deze online training is niets voor jou als je je vast wilt houden aan een methode die precies zegt wat je moet doen en wat je moet vragen.
Het is niets voor jou als je teksten van het internet plukt en je je niet wil verdiepen in de wensen van de leerlingen.
Deze training is voor jou, omdat je weet of voelt dat het begrijpend lezen anders aangeboden kan worden.

In deze training neem ik je mee in de wereld van begrijpend lezen door natuurlijk achtergrondinformatie te delen en je te inspireren.

Waarom? Begrijpend lezen is zo belangrijk, maar we scoren in Nederland helaas steeds slechter op het gebied van begrijpend lezen.
We zakken weg internationaal gezien en rap ook.

Tijd om terug te gaan naar de basis. Tijd om terug te gaan naar het hart van begrijpend lezen.

Hart voor begrijpend lezen Meer lezen »

Een steuntje in de rug met klanken en letters

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Op aanvraag
Begin
This training is currently closed

Wat is fonologisch bewustzijn

Het fonologisch bewustzijn is op een andere manier naar onze taal kijken dan alleen naar de betekenis van woorden en zinnen. Het is het kunnen onderscheiden in kleinere delen. Bijvoorbeeld een woord verdelen in klankgroepen (lettergrepen), rijmen, herkennen van een begin- of eindklank van een woord, verschillende klanken in een woord onderscheiden of juist samenvoegen (“hakken” en “plakken”) en het spelen met klanken in een woord (poes: de /p/ wordt een /m/, dan krijg je moes).

Waarom
Het fonologisch bewustzijn speelt een grote rol bij het leren lezen en schrijven in groep 3. Jonge kinderen vinden het over het algemeen moeilijk om op een andere manier naar woorden te kijken. Het is dan ook belangrijk om hier extra aandacht aan te besteden, zeker als je merkt dat het kind het niet “als vanzelf” oppikt. Als het fonologisch bewustzijn niet goed ontwikkeld is, kan het leerproces van het lezen en schrijven moeizamer verlopen.

Voor wie
De groepstraining ‘voorbereiding op lezen’ is bedoeld voor leerlingen uit groep 2, die moeite hebben met de voorbereidende vaardigheden voor het leren lezen en schrijven. Kinderen die dit moeilijk vinden, worden ook wel de risicokinderen voor lees- en schrijfproblemen genoemd.

 

Doel van de groep
De doelen van de groepstrainingen zijn:

 • een sneller en succesvoller eindresultaat, want het werken in een groep vinden kinderen meestal leuk (kinderen leren graag met en van elkaar)
 • het stimuleren van de motivatie en het zelfvertrouwen van het kind (sociaal-emotionele ontwikkeling)
 • minder grote verschillen tussen leerlingen die het makkelijk leren en leerlingen die er meer moeite mee hebben.

 

Einddoelen
Na 8 weken kan de leerling:

 • Auditieve analyse: trefwoorden herkennen, woorden verdelen in 2, 3 en 4 lettergrepen (klankgroepen), de eerste klank in een woord herkennen en korte woorden analyseren (boom = b-oo-m)
 • Auditieve synthese: samengestelde woorden samenvoegen van 2 tot 3 woordstukjes tot een woord (deur-bel), woorden van meer klankgroepen (lettergrepen) samenvoegen tot een woord (ven-ster-bank) en korte woorden samenvoegen tot een woord (v-aa-s = vaas)
 • Rijmen: horen of woorden rijmen of niet, woorden herkennen met dezelfde beginklank (beginrijm), actief rijmen op een aangeboden woord (overigens is rijmen geen voorwaarde om tot leren lezen te komen, maar het geeft wel een goed beeld van het kunnen spelen met klanken)
 • Klankbewustzijn: de aandacht richten op de woordvorm los van de betekenis, beginklanken onderscheiden, actief woorden met eenzelfde beginklank bedenken en de in de training aangeboden letters zowel herkennen als actief benoemen.

De groep bestaat uit drie tot zeven leerlingen en wordt begeleid door een logopedist.

Het geoefende werk van thuis wordt besproken en beloond, gevolgd door een herhaling van het voorafgaande.

De leerlingen worden 5 minuten van tevoren verwacht. De groepsbehandeling duurt ongeveer drie kwartier. De ouders zijn tijdens de training niet aanwezig.

Opbouw

 • Screening en selectie deelnemers door de leerkracht. De logopedist neemt vervolgens bij de geselecteerde leerlingen een onderzoek af om het startniveau te bepalen.
 • Voorlichting voor ouders over de inhoud van het programma en de verwachtingen wat betreft het huiswerk.
 • Training duurt 8 weken en vindt plaats op school.
 • Evaluatie vindt plaats door het onderzoek te herhalen. Er volgt een eindverslag met de bevindingen van de afgelopen periode. Als de vorderingen onvoldoende zijn, wordt een advies over het nut van een vervolgcursus ofwel individuele vervolgbehandeling gegeven.

De logopedist geeft tips voor verdere optimalisering van de vaardigheden.

Oefening thuis

De leerling krijgt een speciale oefenmap met daarin leuk en gevarieerd oefenmateriaal.

Iedere sessie krijgt de leerling nieuw materiaal mee dat in de map wordt bijgevoegd.

 

Prijs op aanvraag 

Een steuntje in de rug met klanken en letters Meer lezen »

De onderwijsprofessional in de schijnwerpers

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€19.95

Komt dit je bekend voor?

 • Zorg je vooral voor een ander; voor jouw leerlingen en jouw omgeving. Vergeet je jezelf?
 • Kost jouw werk je steeds meer energie?
 • Ben je uitgeput na een dag werken?

Als leerkracht besteed je veel tijd aan anderen. Aan de kinderen in de klas. Aan hun ouders. Aan jouw collega’s.
Je werkt hard en je zorgt veel.

Je bent er zelf ook nog. Je hebt je werk. Misschien wel een gezin thuis.
Mijn vraag aan jou; Waar blijf jij? Hoe zorg jij voor jouw rust en ontspanning, zodat je je weer op kunt laden om jouw belangrijke werk uit te voeren. Dat je met plezier jouw werk kunt uitvoeren!

Zorg goed voor jezelf, zodat je voor anderen kunt zorgen!

In deze korte training deel ik gedurende 7 dagen iedere dag een video met een onderwerp op het gebied van ontspanning, jouw stem, jouw kwaliteiten en een positieve mindset.

We gaan namelijk aan de slag met een stuk ontspanning en stemtips, want als beroepsspreker is het super belangrijk dat niet alleen jij maar ook jouw stem in topvorm blijft.

Je volgt deze training in jouw eigen tempo en op jouw moment. Ik houd van kort en krachtig dus de video’s die je kunt bekijken zijn dat ook 😉 Jouw tijdsinvestering in jezelf? Een kwartiertje per dag met een groots resultaat! 

De allerbeste zorg voor jezelf, zorgt dat je de allerbeste zorg kunt geven aan jouw leerlingen. Zet jezelf op nummer 1.
Zet jezelf in de schijnwerpers!

Groeten Chantal

ps. Ben jij een onderwijsprofessional werkzaam in Dordrecht? Dan kun je de training gratis volgen! Wil je een mailtje sturen naar chantal@groeischool.nl

De onderwijsprofessional in de schijnwerpers Meer lezen »

Executieve functies

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 47

Prijs:

€ 47,00

Je hebt nog geen toegang tot deze cursus.

Over deze cursus

Herken je het dat er heel vaak over een leerling of cliënt gezegd wordt; “Er komt niet uit, wat er in zit”.
Je hebt al super veel geprobeerd en er is al heel veel uitgesloten qua taal en werkgeheugen. Toch blijft er iets sluimeren. Iets klopt er niet voor jouw gevoel… 
Maar wat?

Heb je de executieve functies al in kaart gebracht?

De executieve functies ‘regelen’ het in de hersenen op zo’n manier dat er doelgericht en gecontroleerd gedrag ontstaat.

Als de executieve functies niet goed ontwikkeld zijn, dan kunnen er problemen ontstaan. Denk daarbij aan het niet kunnen uitschakelen van afleidende factoren, het niet kunnen starten of stoppen met een activiteit of het niet kunnen reguleren van emoties.

Dit heeft meestal een negatieve invloed op de ontwikkeling van andere cognitieve vaardigheden.

Je kunt namelijk wel intelligent zijn, maar als je nauwelijks kunt starten aan een taak of je bent voortdurend afgeleid, dan kom je niet tot leren.

Hoe kom je erachter hoe de executieve functies ontwikkeld zijn?

Natuurlijk kun je onderzoek laten uitvoeren door een Orthopedagoog/ GZ-psycholoog. Wist je dat je zelf ook al heel veel tools hebt om de executieve functies in kaart te brengen en te observeren?

Executieve functies in beeld en wat dan?

En tja dan heb je een idee van de executieve functies, maar wat dan!

Ik krijg heel vaak de vraag hoe je nu de executieve functies kunt ontwikkelen. Hoe pak je het aan tijdens de begeleiding of in de klas? Hoe kun je ouders informeren en motiveren om er thuis ook mee aan de slag te gaan?

Tijdens de online training Executieve functies ga je zelfstandig aan de slag met lesvideo’s en achtergrondinformatie!

Je kunt dus zelf bepalen waar en wanneer je de training volgt!

Je leert welke executieve functies er zijn en wat de kenmerken van de executieve functies zijn. Natuurlijk leer je hoe je de executieve functies kunt observeren én hoe je ze kunt trainen!

DIT KRIJG JE

 • Ik leer je in een online programma van 3 weken over de ontwikkeling van de executieve functies.  Je kunt direct starten met het observeren en het toepassen van de tips tijdens de begeleiding van jouw leerlingen/ cliënten.
 • Je krijgt mijn complete programma inclusief readers en video’s.
 • Je krijgt een half jaar toegang.

Wat is jouw investering?
Voor maar €47,00 geef ik jou kennis over de executieve functies en leer ik jou de belangrijkste tips en trucs!


Executieve functies Meer lezen »

De invloed van het werkgeheugen op het leren

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 347
de invloed van het werkgeheugen op het leren

Prijs:

€347,00 (incl. btw)

Voor een inspirerende online training op woensdag 25 mei van 13:00 tot 18:00 uur.

Met als bonus toegang tot de training Executieve functies ter waarde van 47,00 euro. 

Extra bonus: na 1 maand wordt er een uurtje ingepland om vragen te stellen, casussen te bespreken en ervaringen te delen.

Je hebt nog geen toegang tot deze cursus.

Over deze cursus

Wil je als leerkracht, intern begeleider, remedial teacher of logopedist weten wat de invloed van het werkgeheugen is op het leren?
Wil je weten waar het werkgeheugen nog meer mee samenhangt? Dan is deze cursus echt iets voor jou!

Veel leerkrachten herkennen wel een van de volgende punten bij leerlingen in hun klas:

·       Kan instructies moeilijk opvolgen

·       Is er met z’n gedachte niet bij

·       Het gaat het ene oor in en het andere oor uit

·       Zit veel te dromen

·       Let vaak niet op

·       Is snel afgeleid

·       Kan moeilijk beginnen aan taken, is als laatste klaar

·       Haakt vaak af tijdens een taak

·       Vraagt vaak: ‘Wat moest ik ook al weer doen?’       

Zie je bij de hierboven geschetste kenmerken al meteen een kind uit jouw voor je? Uit onderzoek blijkt dat deze kenmerken in vele gevallen gerelateerd zijn aan een werkgeheugenprobleem. Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn. Werkgeheugenproblemen hebben dan ook een grote impact op het leren. Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor een korte tijd vast te houden (on-line) en deze vervolgens te gebruiken in ons denkproces.

Tijdens de cursus werkgeheugen word je meegenomen in de wereld van het werkgeheugen en leer je werkgeheugen problemen bij jouw leerlingen te herkennen.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor leerkrachten & intern begeleiders van het primair onderwijs, remedial teachers en logopedisten.

Doel

·       Kennis vergroten van het werkgeheugen

·       Leren signaleren van werkgeheugenproblemen

Wat komt er aan bod

·       Werkgeheugen | Hoe werkt het?

·      Signaleren en begeleiden van kinderen met werkgeheugenproblemen

·       Wat zijn de gevolgen voor het onderwijs bij werkgeheugenproblemen?

·       Praktische tips voor in de klas en tijdens de begeleiding.

Je krijgt na afloop van de training toegang tot de online leeromgeving waar je readers, observatielijsten, nog meer informatie en lesvideo’s terug kunt vinden! Je leert met behulp van deze lesvideo’s niet alleen over het werkgeheugen, maar ook over de andere executieve functies. Het leren stopt dus niet op de dag van de training 😉

Waar en wanneer

·       woensdag 25 mei 2022 van 13:00 tot 18:00 uur

·       Online deelname via teams.

 

De invloed van het werkgeheugen op het leren Meer lezen »

Observeren van taalproblemen

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€50.00

Prijs:

 €50,00

Je hebt nog geen toegang tot deze cursus.

Over de cursus

Je hebt het druk… Een klas vol kinderen die jouw aandacht vragen en die je hen ook wilt geven. Je bent blij met de aandacht die je kunt geven, dat je mee kunt helpen aan hun ontwikkeling en een steentje kunt bijdragen aan het bouwen aan hun zelfvertrouwen.

Aan de andere kant ervaar je druk. De druk om het goed te doen, want jij bent namelijk ook een van de belangrijkste personen qua signalering als het in de ontwikkeling van een kind wat minder soepel verloopt.

Je moet overal wel iets vanaf weten, zo ook van de taalontwikkeling. Je krijgt observatielijsten om de ontwikkeling van de kinderen in jouw groep bij te houden, maar wat een werk is dat!

Hoe fijn zou het zijn als je gebruikt kunt maken van jouw observatieskills en je leert waar je naar kunt kijken bij kinderen, zonder gebruik te maken van allerlei lijstjes. Dat je weet waar je op kunt letten en hoe je vervolgens ouders kunt bewegen om extra hulp in te schakelen.

Met deze korte training ‘Observeren van taalproblemen’ leer jij welke vragen je jezelf kunt stellen bij de taalontwikkeling van de kinderen in jouw groep, hoe je tijdens jouw werk kunt observeren en hoe je vervolgens kunt checken of de taalontwikkeling op niveau is. Natuurlijk geef ik je ook tips hoe je ouders bij dit proces kunt betrekken.

De opzet van de training:

Les 1:

Hoe kun je de taalontwikkeling observeren?
(video van ongeveer 25 minuten & reader)

Les 2:

Je hebt geobserveerd en wat dan?
(video van ongeveer 15 minuten & reader)

Les 3:

Hoe betrek je ouders bij jouw observaties?
(video van ongeveer 15 minuten & reader)

Iedere week ontvang je een nieuwe les met een video, reader en diverse extra’s!

Je hebt een half jaar toegang tot de online academie. Zo heb je alle tijd om de video’s te bekijken. De online readers kun je downloaden.

Help je mee om kinderen met taalproblemen zo vroeg mogelijk te signaleren?

Investeer dan nu in de toekomst van jouw leerlingen! 

Klik hier >>>

Groetjes Chantal

Observeren van taalproblemen Meer lezen »

Taalontwikkeling en TOS Leerkrachten

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 147

Prijs:

€147.00

Je hebt nog geen toegang tot deze cursus.

Over deze cursus

Wil jij het verschil maken voor jouw leerlingen? 

Wil jij jouw leerlingen met taalproblemen eerder signaleren en extra ondersteunen?

Wil je zelf bepalen waar en wanneer je jouw kennis vergroot?

Schrijf je dan nu in voor onze online training Taalontwikkeling en TOS!

Na 4 weken signaleer jij welke kinderen uit jouw klas moeite hebben met taal en leer je alle tips en trucs om jouw leerlingen te laten groeien met taal!

Wat is jouw investering?
Voor maar €147,00 geef ik jou super veel kennis en leer ik jou de belangrijkste tips en trucs!

ps. Werk jij in Dordrecht? Vraag dan ons speciale tarief aan via chantal@groeischool.nl

Online training Taalontwikkeling & TOS

Het online programma bestaat uit 4 lessen:

Les 1: Wat zijn de voorwaarden voor ontwikkeling van taal?
Hoe verloopt de taalontwikkeling?

Les 2: Wat is een TOS?
Wat is het verschil tussen een taalachterstand en een TOS?
Hoe herken je een TOS?
Wat zijn de gevolgen van een TOS?

Les 3: Hoe kan je jouw leerling met TOS het beste ondersteunen?
Tips en Trucs voor in de klas!

Les 4: Meertaligheid
Op veler verzoek hebben we ook een les over meertaligheid toegevoegd!

Een les bestaat uit een video en een online reader.

Bonus:
Je ontvangt een signaleringslijst om taalproblemen sneller te herkennen én je ontvangt informatievideo’s die je kunt gebruiken om ouders informatie te bieden over de taalontwikkeling. 

Je hebt vanaf de aanschafdatum een half jaar toegang tot de online academie. 

Zo heb je alle tijd om de video’s te bekijken. De online readers kun je downloaden.

Wat kost deze investering in de toekomst?

Voor maar €147,00 kan jij het verschil maken!


Taalontwikkeling en TOS Leerkrachten Meer lezen »