Woordenschat

Waarom is een goede woordenschat belangrijk? Woordenschat De grootte van de woordenschat van jouw kind of leerling heeft een grote invloed op de prestaties op school. Dit geldt met name voor het begrijpend lezen. Een kind kan een tekst pas goed begrijpen wanneer hij/zij ongeveer 95% van de woorden kent. Op een bladzijde met 100 …

Woordenschat Lees verder »